HomeOver ons

Over ons

De Dukdalf is een plaats waar we leren om op een positieve wijze met elkaar om te gaan. Dat kan alleen slagen als kinderen het gevoel hebben dat de school, de groep hen veiligheid en geborgenheid biedt. Dat betekent dat we zorgen voor een sfeer, waar kinderen wordt geleerd om respectvol met elkaar om te gaan. We geven extra aandacht aan kinderen die om wat voor reden dan ook buiten de boot dreigen te vallen. Zowel kinderen die meer uitdaging nodig hebben als kinderen die stapsgewijs ondersteuning nodig hebben. Dit noemen wij gepersonaliseerd leren. Ook vinden we het van belang dat kinderen een open en kritische houding wordt bijgebracht. De waarden die bij ons centraal staan en waaruit wij willen werken zijn: Elkaar respecteren, Vertrouwen bieden (en hebben), Veiligheid ervaren, Zelfvertrouwen opbouwen, Geborgenheid ervaren (en bieden).

We vinden rust en structuur erg belangrijk. Wij vergroten de sociale vaardigheden van kinderen door het structureel inzetten van Kwink. Kwink levert een grote bijdrage aan een positief pedagogisch klimaat. We bevorderen de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en het leren samenwerken van kinderen. We leren de kinderen werken met taken en bieden hen keuze- en differentiatiemogelijkheden in de lessen en thema’s die we aanbieden. Hierbij staat niet alleen kennis vergaren centraal maar ook het aanleren van vaardigheden. De Dukdalf geeft je houvast naar je toekomst!

 

 

Directeur : Gretha Wassens