HomeVoor de oudersKlachten en tips

Klachten en tips

Elke school heeft een klachtenregeling. Dat is niet een vrijblijvend iets, maar een verplichting die is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs.

Een klachtenregeling die goed werkt is belangrijk voor iedereen die betrokken is bij de school: ouders, leerkrachten, ondersteunende medewerkers, schoolleiding en schoolbestuur. De klachtenregeling dwingt de school serieus om te gaan met klachten en op die manier de communicatie met ouders en andere betrokkenen te verbeteren.
Het blijkt dat veel klachten terug te brengen zijn tot een slechte communicatie tussen ouders en de school. Communicatie, tussen ouders en de school, tussen de school en ouders, is het sleutelwoord in dit proces.
Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school?

  • Maak een afspraak met het direct betrokken personeelslid
  • Leidt het gesprek niet tot resultaat, maak een afspraak met de directeur,
  • Komt u er ook met de schoolleiding niet uit, dan is het schoolbestuur de laatste mogelijkheid om binnen de school het probleem op te lossen,
  • Geen resultaat, dan is het tijd om een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie.
  • In de brochure ‘Een goed gesprek’ worden tips en adviezen gegeven ter verbetering van de communicatie. Deze brochure is een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze brochure is samen met het klachtenregelingsformulier te downloaden van de Prisma site. 

Klik hier om naar de site te gaan