HomeOver onsIdentiteit

Identiteit

Voor onze naam staan de woorden Protestants Christelijk. Deze woorden geven de richting aan van waaruit wij het onderwijs op onze school vorm en inhoud willen geven. Wij willen de leerlingen kennis laten maken met de christelijke tradities, passend in de huidige samenleving.

Wij verwelkomen leerlingen en hun ouders, die bewust kiezen voor deze christelijke school of die de christelijke identiteit onderschrijven, dan wel respecteren. In de omgang met elkaar streven wij ernaar leerlingen de christelijke tradities te laten ervaren door hen 4 bepaalde rituelen mee te geven, zoals bidden en zingen. We geven Bijbelverhalen door en gaan in op de betekenis die de verhalen kunnen hebben voor het eigen leven.

De Dukdalf is aangesloten bij Stichting Prisma Almere. Stichting Prisma Almere is een stichting voor christelijk onderwijs in Almere. De stichting verzorgt christelijk primair onderwijs van kwalitatief hoogwaardig niveau. Kinderen wordt een basis meegegeven, van waaruit ze voldoende toegerust hun weg kunnen vervolgen in de maatschappij.

  Identiteit | Basisschool De Dukdalf in Almere Buiten