HomeVoor de ouders

Voor de ouders

Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij u, als ouders, bij nodig. Wij delen ook een gezamenlijk belang, namelijk te zorgen dat de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk verloopt en dat zij zich prettig voelen op school. Daarom is een goede samenwerking met ouders voor ons belangrijk. Zo stellen wij het op prijs om van u te horen hoe u vindt dat de ontwikkeling en het leren van uw kind verloopt. Van onze kant laten wij u weten hoe wij daar, op basis van onze ervaringen en toets gegevens, naar kijken.

De groepsleerkracht is voor u de persoon met wie u dit gesprek voert. Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in uw mening als het gaat om mogelijke verbeteringen die wij nog kunnen aanbrengen in ons onderwijs. Wij zijn als schoolteam een professionele organisatie die periodiek bij ouders en leerlingen peilt wat zij van het onderwijs en allerlei andere zaken vinden. Dat doen wij met tevredenheidsonderzoeken. Deze houden we elke drie jaar. In het najaar is het laatste tevredenheidsonderzoek afgenomen onder kinderen, ouders en medewerkers. Aandachtspunten/ontwikkelpunten delen we met de MR en zetten we uit in onze jaarplannen van de school.

Communicatie met ouders

We vinden het op De Dukdalf erg belangrijk om goede contacten met ouders te onderhouden. Hieronder vermelden we welke mogelijkheden er allemaal zijn:

  • Social Schools (maandbrieven per groep)
  • Inloopavonden, informatie-avonden/workshopavonden
  • Spreekavonden
  • Gesprek met de leerkracht
  • Huisbezoek
  • Nieuwsbrief (maandelijkse algemene informatie vanuit de school)
  • Schoolmagazine en jaarplanning
  • Informatieboekje groep 1/2
  • Kijkmomenten in de groep
  • Speciale avonden voor alleen vaders of alleen moeders