HomeVoor de oudersStructuurgroep

Structuurgroep

Op De Dukdalf is ook een speciale Groep In School, de zogenaamde structuurgroep (GIS). Dit is een stedelijk arrangement, speciaal voor leerlingen uit groep 4 tot en met groep 8 met internaliserende problematiek die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving, een kleine groep, korte, individuele instructies en aan een gespecialiseerde leerkracht.

We richten ons op leerlingen met een stoornis binnen het autistisch spectrum, AD(H)D, angststoornissen en internaliserende problematiek die niet binnen een reguliere onderwijssetting kunnen worden opgevangen. In de structuurgroep krijgen leerlingen (in principe) les op het niveau van hun jaargroep met persoonlijke leerdoelen op het gebied van gedrag. Plaatsing in de groep betekent dat het kind ook mogelijkheden moet hebben om te integreren in een reguliere groep van school. In leerjaar 8 streven we naar volledige integratie in een reguliere groep. Voor plaatsing volgen we een speciale procedure zogenaamde toeleiding naar de structuurgroep. Hiervoor is een eigen commissie van begeleiding samengesteld die bestaat uit directie: de intern begeleider van de school en begeleiders onderwijs van het samenwerkingsverband.

Op dit moment zit de structuurgroep vol en nemen wij geen nieuwe aanmeldingen in behandeling.