HomeVoor de oudersWachtlijst

Wachtlijst

Op onze school is er ruimte voor vier kleutergroepen. Vanaf september 2023 werken wij met een wachtlijst voor dit schooljaar, omdat deze groepen vol zitten met alle aanmeldingen. Dat betekent dat de kinderen die vanaf september 2023 aangemeld worden, op de wachtlijst komen te staan en we niet de garantie kunnen geven dat zij direct kunnen starten als zij dit schooljaar 4 jaar worden. Kinderen die pas in schooljaar 2024-2025 4 jaar worden krijgen ook te maken met een wachtlijst.

Omdat het soms voorkomt dat er een plekje vrijkomt in één van onze kleutergroepen in de loop van het schooljaar, is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Dat kan door een mail te sturen naar directie@dukdalf-almere.nl met de naam en geboortedatum van uw kind, uw adresgegevens en eventuele opvang. De datum van deze mail wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst en u krijgt via de mail een bevestiging hiervan. Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt. Het is belangrijk om te weten dat plaatsing op de wachtlijst geen garantie is voor plaatsing op onze school.  

Wij hanteren voorrangsregels voor kinderen die op de wachtlijst staan. Zo hebben kinderen met oudere broers en/of zussen die al op De Dukdalf geplaatst zijn voorrang. Dit geldt ook voor kinderen die van buiten Almere naar ons voedingsgebied verhuizen. Deze voorrangsregel vervalt wanneer uw kind op een andere school binnen ons stadsdeel geplaatst kan worden.