HomeVoor de oudersBSO-TSO

BSO-TSO

Op De Dukdalf bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om tussen de middag op school over te blijven. Hier is de TussentijdsSchoolOpvang (TSO) voor opgericht. Zo blijven de geldstromen en de organisatie los van school.

De leerlingen nemen zelf hun brood mee en iets te drinken. Er wordt gezamenlijk gegeten en de leerlingen spelen onder begeleiding buiten, bij slecht weer is het mogelijk om binnen met elkaar spelletjes te doen. We regelen de overblijf intern onder begeleiding van een medewerker, hierdoor kunnen we het bedrag voor de overblijf laag houden.

Het overblijven wordt geleid door een ouder, die hiervoor een cursus heeft gevolgd. Alle overblijfouders zijn in bezit van VOG.

Buitenschoolse voorziening

Er zijn voorzieningen voor voor- en naschoolse opvang. De leerlingen die daarvan gebruik maken en die op De Dukdalf zitten, worden door deze instellingen gebracht naar of gehaald van school.

Een speciale relatie heeft onze school met BSO Marijtje Doets. In onze school heeft Marijtje Doets ook een eigen afdeling, waar tevens een peuterspeelzaal is ondergebracht.