HomeVoor de oudersBSO-TSO

BSO-TSO

Op De Dukdalf bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om tussen de middag op school over te blijven. Hier is de TussentijdsSchoolOpvang (TSO) voor opgericht. Zo blijven de geldstromen en de organisatie los van school.

De leerlingen nemen zelf hun brood mee en iets te drinken. Er wordt gezamenlijk gegeten en de leerlingen spelen onder begeleiding buiten, bij slecht weer is het mogelijk om binnen met elkaar spelletjes te doen. We regelen de overblijf intern onder begeleiding van een medewerker, hierdoor kunnen we het bedrag voor de overblijf laag houden.

Het overblijven wordt geleid door een ouder, die hiervoor een cursus heeft gevolgd. Alle overblijfouders zijn in bezit van VOG.

Buitenschoolse voorziening

Tussenschoolse opvang – De Dukdalf


Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.

 

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Brood & Spelen vindt gezonde voeding belangrijk. Dat betekent dat snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank tijdens de tussenschoolse opvang niet zijn toegestaan. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in overblijfinformatie op deze website en op de prikborden op school.

 

Ieder kind dat gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl. Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via administratie@broodspelen.nl.  

Houdt bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met twee weken opzegtermijn.

 

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Uw coördinator is Wendy Fransen. U kunt bij haar terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. Wendy is telefonisch bereikbaar op 06-1000 35 87 of per e-mail via dukdalf@broodspelen.nl. Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor in Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08:30 tot 16:00 uur en op vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur op het nummer 033 - 2588684 of via info@broodspelen.nl.

Voor meer informatie    Klik hier!